Organi združenja


Predsednik

Gorazd V. MREVLJE

Podpredsednica za strokovne zadeve
Polona MATJAN ŠTUHEC

Podpredsednica za poslovne zadeve 
Marjana ARZENŠEK

Generalna sekretarka
Tina SENTOČNIK 

Upravni odbor
Gorazd V. MREVLJE
Tina SENTOČNIK 
Eva ŠOŠKIČ
Karin SERNEC
Jožica PETEK
Marjana ARZENŠEK
Klelija HROVATIČ

Strokovni svet
Polona MATJAN ŠTUHEC, predsednica
Odbor za strokovne vsebine in organizacijo študija
Matjaž LUNAČEK, vodja
Borut ŠKODLAR
Maja RUS MAKOVEC
Komisija za nazive
Nataša POTOČNIK DAJČMAN, vodja
Irma KUHAR 
Jana POGOREVC
 

Nadzorni odbor
Barbara VAJD LEDINEK, predsednica
Bojan FILIPIČ
Miro BERIĆ

Častno razsodišče
Roman KORENJAK, predsednik
Vlasta MEDEN KLAVORA
Andreja GROM