Organi združenja


VODSTVO

Predsednik
Gorazd V. MREVLJE

Podpredsednica za strokovne zadeve
Polona MATJAN ŠTUHEC

Podpredsednica za poslovne zadeve 
Marjana ARZENŠEK

Generalna sekretarka
Tina SENTOČNIK 

Upravni odbor
Gorazd V. MREVLJE
Tina SENTOČNIK 
Eva ŠOŠKIČ
Karin SERNEC
Jožica PETEK
Marjana ARZENŠEK
Klelija HROVATIČ

Nadzorni odbor

Barbara VAJD LEDINEK, predsednica
Bojan FILIPIČ
Miro BERIĆ

Častno razsodišče
Roman KORENJAK, predsednik
Andreja GROM 
Breda JELEN SOBOČAN
Začasna člana:
Vladka STAMOS
Branko BRINŠEK

NAJVIŠJI STROKOVNI ORGAN ZDRUŽENJA

Strokovni svet
Polona MATJAN ŠTUHEC, predsednica

Odbor za strokovne vsebine in organizacijo študija
Matjaž LUNAČEK, vodja
Borut ŠKODLAR
Maja RUS MAKOVEC

Komisija za nazive
Nataša POTOČNIK DAJČMAN, vodja
Irma KUHAR
Jana POGOREVC