Radenci 2015

KAKO POSTATI PSIHOTERAPEVT
Radenci 2015
9. in 10. oktobra 2015 v Hotelu Radin Radenci
 
 
 
Kako postati psihoterapevt
Naslov letošnjega seminarja je prvi hip lahko za marsikoga zavajajoč in to v tem smislu, da bo posvečen večletni razpravi o zakonski in statusni ureditvi poklica psihoterapevt v Sloveniji. Ne, to ni cilj in namen letošnjega seminarja, ki se v svoji želji obravnavati bazične psihoterapevtske vsebine tokrat obrača k izvoru vsega.

Vsebine tokratnega seminarja so namenjene vzpodbujanju razmišljanj tistih, ki v psihoterapijo šele vstopajo. Gre za vprašanja, kot so na primer: kaj je tako privlačnega v psihoterapiji, zakaj želim biti psihoterapevt, kakšen moram biti kot psihoterapevt, ali spol psihoterapevta vpliva na način njegovega oziroma njenega dela, kje so pasti in kaj me čaka v tem poklicu ter morda tudi, kaj mi bo prinesel?

Vse to pelje v soočanje s samim seboj in odpira nova vprašanja: sem primeren za ta poklic, kakšen moram biti in naj bom, da bom dober psihoterapevt, in podobno. Vseobsegajočih odgovorov, kakšen naj bo dober ali celo idealen psihoterapevt, seveda ni, biti pa mora "dovolj dober". Kljub temu pa srečujemo na tem področju posplošena stališča, od tega, kakšen naj bo dober terapevt, pa vse do opisov idealne podobe in zahtev, ki so lahko za začetnika zastrašujoče. Prav od tod kasneje izvirajo pogoste skrbi in dvomi tistih, ki gredo v edukacijo iz psihoterapije oziroma na to "magično popotovanje", kot temu pravi Jeffrey A. Kottler. Gre za dvome in skrbi v začetni fazi izobraževanja, ki so vezani na občutke neadekvatnosti v poklicu, in za spremljajoči strah, da bo prišlo do napak. Na tej poti razvoja identitete psihoterapevta pa je že zgodaj potrebno razrešiti nekaj paradoksov tega poklica, kot so: biti blizu, toda ne preblizu bolniku, mu nuditi podporo in ob tem paziti, da bolnik ne postane pretirano odvisen od terapevta in terapije, in še kaj. To čarobno popotovanje gre namreč vedno v dve smeri. Na eni strani ima za cilj krepiti in pomagati bolniku, hkrati pa ta isti proces tako ali drugače vpliva tudi na terapevtovo osebno življenje. Kakor koli, želimo to videti ali ne, dejstvo je, da odločitev postati psihoterapevt pomeni tudi resen prispevek k naši osebnostni rasti.
 
Če bo torej letošnji seminar ponudil vsaj nekaj odgovorov in razjasnitev v tem smislu, kako postati in biti psihoterapevt, bo morebiti naslednji seminar v Radencih nosil naslov "Kako ostati psihoterapevt".
 
Karin Sernec