Zaključna faza psihoterapevtskega procesa

Radenci, 7. in 8. oktober 2011

Podatki za prijavo

  • Program Zaključna faza psihoterapevtskega proscesa  (pdf)

Več o srečanju

V psihoterapiji ni manj in bolj pomembnih tem. Vsaka je del celote in z njo povezana tako v teoretičnem pogledu kot v praktičnem pomenu, ki ga ima v psihoterapevtskem zdravljenju. Če pa bi za posamezna vprašanja vseeno rekli, da so nekatera širša in druga nekako ožja, bi temo našega naslednjega srečanja v Radencih gotovo smeli uvrstiti med široke.

Zadeva namreč tako cilje, kot vse tisto dogajanje, ki naj pripelje do tega, da smemo − v skladu z našim razumevanjem duševnega zdravja − verjeti, da je zdravljenje uspešno končano. Dotika se vzpostavitve, spreminjanja in ohranjanja in končno tudi zaključka nekega za pacienta izjemno pomembnega odnosa. O zaključku psihoterapije začnemo razmišljati že pred njenim začetkom, zavest, da se terapija nekoč konča je, sprva včasih samo kot nejasno pričakovanje, upanje ali bojazen, prisotna skozi celoten proces, z vso čustveno silovitostjo pa se izrazi, ko se psihoterapija zares bliža svojemu zaključku.

Tema o zaključevanju in koncu psihoterapije je po Freudovih besedah tudi tisti del neskončno zapletenega dogajanja, ki ga je vendarle mogoče opisati in celo zajeti v nekakšna pravila, kar nam daje možnost, da na del vprašanj najdemo tudi času in našemu razumevanju psihoterapije primerne odgovore.

Čeprav takole na kratko ni mogoče nanizati vsega, kar je povezano z zaključevanjem in koncem psihoterapije, verjamemo, da je že našteto dovolj, da boste tudi tokrat naše tradicionalne "Radence" uvrstili v program dogodkov, ki se jih nameravate udeležiti. Organizatorji se bomo potrudili za zanimiv izbor vsebin in sodelujočih predavateljev. Ker se psihoterapija kot institucionalizirana oblika srečevanja med pacientom in terapevtom enkrat konča, način razmišljanja o psihičnih dogajanjih v pa- cientu in v nas samih pa ne, bodo naša pričakovanja uresničena, če bomo po dveh delovnih dneh s srečanja odhajali z nekaterimi odgovori, pa tudi s kakšnimi novimi vprašanji.

Za programski odbor
Branko Franzl