Prodaja literature

CENIK ZBORNIKOV BIENALA BREGANTOVI DNEVI

 

DOPOLNJUJOČE PSIHOTERAPEVTSKE TEHNIKE  19,00 EUR

ČAS IN TRENUTEK                                                            25,00 EUR

KRIVDA                                                                                  20,00 EUR

AGRESIVNOST                                                                      5,00 EUR

REPARACJA, STRPNOST, SPRAVA                                10,00 EUR

MORALNOST                                                                        10,00 EUR

FAZE PSIHOTERAPEVTSKEGA PROCESA                     4,00 EUR

INDIKACIJE                                                                            4,00 EUR

Usmerjena anamneza in/ali psihoterapevtski intervju  2,00 EUR

ZBORNIK RADENCI 2015                                                   15,00 EUR
(Zbornik Radenci 2015 vsebina - Kako postati psihoterapevt, Usmerjena anamneza in/ali psihoterapevtski intervju, Zaključna faza psihoterapevtskega procesa)


Zbornik lahko naročite na mail tajnistvo@zpsi.si. Prosim navedite katera literatura vas zanima, vaše osebne podatke oz. podatke firme, ki je naročnik.

Po prejemu nakazila, vam bomo vplačano poslali po pošti.

Pridržujemo si pravico vmesne prodaje zalog.

 

S spoštovanjem
tajništvo ZPS