Izobraževanja

Najava strokovnih dogodkov ZPS

 

Srečanja z izkušenimi psihoterapevti

1. 6. 2020, Medicina in psihoterapija na daljavo - prednosti in slabosti ali kaj nas je naučila "Koronaepidemija", dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., spec. psih., psihoterapevtka, v letih 2006 - 2013 Varuhinja človekovih pravic RS
2.3.2020, Razvojna analitična psihoterapija otrok - kaj bi danes naredila drugače, Bojana Moškrič, klinična psihologinja in psihoterapevtka«.
6. 1. 2020, Psihoterapija otrok in mladostnikov - pomen verbalnega in neverbalnega, Urša Mrevlje Lozar, dr. med., spec. psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije
2. 12. 2019, Psihoterapija psihoz, Borut Škodlar, dr. med., spec. psih.
4.11.2019, Partnerska terapija, Breda Jelen Sobočan, dr. med., spec.psih.
7.10.2019, Matriks v skupinski terapiji, Vladislava Stamos, dr. med., spec. psih, sk. analitičarka
2.9.2019, Suportivna psihoterapija - kdaj in za koga?, Katarina Dougan, spec. klin. psih.
6.5.2019, Med pacientom in terapevtom, Metka Kramar, spec. klin. psih.
1.4.2019, Fleksibilnost in rigidnost meja pri rabi psihoterapije, izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.
4.3.2019, Supervizija - edukacija in (ali) psihoterapija, Roman Korenjak, spec. klin. psih.
4.2.2019, Psihoterapevt in empatija, dr. Polona Matjan Štuhec, spec. klin. psih.
7.1.2019, Pomembne prelomnice v psihoterapevtskem delu, dr. Janez Rojšek, spec. klin. psih.
3.12.2018, Indetifikacija, prim. Matjaž Lunaček, dr. med., spec. psih.
5.11.2018, Kontejning funkcija v analitični psihoterapiji, dr. Peter Praper, spec. klin. psih.
1.10.2018, Kaj pomeni biti psihoterapevt, prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med., spec. psih.

Program mesečnih strokovnih srečanj ZPS

  • 11. 12. 2020, Skupno decembrsko strokovno srečanje ZPS-zbornice, ZOMP in SDSA
  • 11.09.2020, Metka Klaišnik Šavli, dr. med., spec. pedopsihiater: Sistemska teorija v pedopishiatrični praksi
  • 12. 6. 2020, Anica Mikuž Kos, dr. med., spec. psihiatrije in pediatrije: Pogovori z otroki o videnju sveta v času epidemije koronavirusa
   14. 2. 2020, Irena Rahne Otorepec, spec. psihiatrije, spec. spolne medicine: Katarinina zgodba (izpoved transspolne osebe)
  • 10.1.2020, prim. Matjaž Lunaček, dr. med., specialist psihiater, psihoterapevt in psihoanalitik: O ljubezenskem življenju (Ivan Cankar in ženske)
   13.12.2019, 6. filmski december, Skupno srečanje ZPS, ZOMP in SDSA
   8.11.2019, dr. Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt: Izkušnje iz Butana - kako tam poteka psihoterapevtska dejavnost
  • 14.6.2019, dr. Polona Matjan Štuhec, spec. klin. psih.: Kako pa kaj kontratransfer? - Psihoterapevtova ambivalenca (misli in vinjete neke psihoterapevtke)
  • 17.5.2019, Evgen Kajin, dr. med., spec. psih.: O besu, sovraštvu in agresiji
  • 12.4.2019, Bogdan Lešnik psihoterapevt: Nevtralnost
  • 8. 3. 2019, Maja Perec, dr. med., spec. psih.: O sramu
  • 15.2.2019, dr. Vita Štukovnik, spec. klin. psih.: Neurobiološke osnove spanja
  • 11.1.2019, Breda Jelen Sobočan, dr. med., spec. psih. in Urša Mrevlje Lozar, dr. med., spec. psih.: Rojstvo matere
  • December 2018, Strokovno srečanje v skupni organizaciji s Slovenskim društvom za skupinsko analizo in Združenjem za otroško in mladostniško psihiatrijo
  • November 2018, izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med. in prim. Matjaž Lunaček, dr. med., specialist psihiater, psihoterapevt in psihoanalitik: Psihoterapija v različnih kontekstih: meje in skupni teritoriji
  • September 2018
  • Junij 2018
  • Maj 2018, dr. Jan Ciglenečki in dr. Botut Škodlar: Helenistična filozofija in psihoterapija
  • April 2018, Kaja Pavlin, univ. dipl. psih.: Strah pred agresijo in konflikti v mali analitski skupini
  • Marec 2018, prim. Matjaž Lunaček, dr. med., specialist psihiater, psihoterapevt in psihoanalitik: Fiktivni lik z očmi psihoterapevta
  • Januar 2018, Breda Jelen Sobočan, dr. med., spec. psih.: Strah pred bližino
  • November 2017, srečanje v obliki srednje/velike skupine pod vodstvom Romana Korenjaka, spec. klinične psihologije in Vlaste Meden Klavora, dr. med., spec. psihiater
  • Junij 2017, Robert Dolničar: Travma - prekletstvo ali priložnost - Predavanje z diskusijo
  • Maj 2017, Vlasta Meden Klavora, dr. med., spec. psihiatrinja in psihoterapevtka in Roman Korenjak, spec. klin. psih., psihoterapevt in supervizor: Ubeseditev neubesedljivega. Skupinsko analitični vidik miru in vojne - Predavanje z diskusijo
  • April 2017, prim. Matjaž Lunaček, dr. med., specialist psihiater, psihoterapevt in psihoanalitik: Štirje temeljni koncepti psihoanalize in Arthur Rimbaud
  • Marec 2017, Andrea Užmah Kučina, dr. med. spec. psih.: Zakaj me vi ne porinete?- Predavanje z diskusijo
  • Februar 2017, Breda Jelen Sobočan, dr. med., psih.: Moški in ženske, psihoterapija in družba, 2. del - Predavanje z diskusijo
  • Januar 2017, dr. Svetlana Slapšak in Breda Jelen Sobočan, dr. med. psih.: Moški in ženske, psihoterapija in družba - Predavanje z diskusijo
  • Junij 2016, dr. Ettore Jogan, psihoanalitik: »Od tradicionalnega psihoanalitičnega pristopa do intersubjektivnosti. (S posebnim pogledom na razvoj psihoanalize v ZDA v zadnjih desetletjih)«
   Maj 2016, Igor Okorn, dr. sc., psihoanalitik v treningu in član Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo: »Prikaz primera psihoanalitične psihoterapije: terapevtski (analitični) odnos«
  • Marec 2016, Tina Sentočnik, dr. med. spec. interne med. in psihoterapevtka: "PSIHOTERAPIJA PRI DEBELOSTI - teoretične osnove in predstavitve primerov"
  • Januar 2016, dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih., psihoterapevtka in Jožica Petek, višja del. ter., dipl. pedagoginja, psihoterapevtka, grupna analitičarka: "VZPOREDNI PROCES SEPARACIJE MATI-HČI"

Povezave do izobraževanj

IKPP - Inštitut za klinično psihologijo in psihoterpijo, d.o.o., Ljubljana
"IZOBRAŽEVANJE IZ RAZVOJNO ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE" 

Inštitut Zavedno Maribor d.o.o.
SISTEMSKO PSIHODINAMSKI ORGANIZACIJSKI KONZALTING (SPOK)
(po modelu londonskega inštituta Tavistock) 

DVKT, Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije
Izobraževanje 

ISAL, Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana

Skupina za teorijo in supervizijo psihoterapije težkih pacientov pri prof. Joganu

Supervizija skupinske analitične in individualne psihoterapije pri prof. Moro

 

Izobraževalna gradiva