Kaja Pavlin, univ.dipl.psih.

skupinska analitičarka

Zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem Inštitutu Republike Slovenije - Soča (Ambulanta za bolnike z nerakavo kronično bolečino)

 

Analitična skupina poteka na naslovu: Inštitut za razvoj človeških virov, Gasilska 19, 1000 LjubljanaImate vprašanje?

Izpolnjen obrazec bo poslan na email naslov izbrane terapevtke.