Združenje psihoterapevtov Slovenije je naslednica najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je nastala znotraj zdravstva-psihiatrije in od 1968 leta skrbi za razvoj in izobraževanje iz psihoterapije.

Sloni na dediščini svetovnega razvoja začenši od psihoanalitične teorije Sigmunda Freuda do sodobnih teorij.  Med zdravstvene storitve in v pomoč ljudem z različnimi stiskami in duševnimi boleznimi je v Slovenijo, ob obilni podpori takratne uradne psihiatrije in sodobno orientiranih vidnih posameznikov-psihiatrov,  prinesel prof. Leopold Bregant, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, psihoterapevt in jurist.

V svojih vrstah združuje zdravnike (večinoma specialiste psihiatre), psihologe (večinoma specialiste klinične psihologije), druge visokoizobražene kadre zaposlene znotraj zdravstva (pedagoge, socialne delavce ipd.) in druge strokovnjake iz področja družbenih ved, ki delajo z ljudmi in so končali ali so v procesu izobraževanja in pridobivanja naziva psihoterapevt.

Skupen nam je interes po kakovostnem delu in nenehnem izobraževanju, ki je v skladu z evropskimi standardi.

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM ZPS

V skladu s sklepom izredne skupne seje SS in UO dne 24.6.2016, vas obveščamo, da se ustavlja prejem vlog za podeljevanje VSEH nazivov – psihoterapevt, supervizor, učni terapevt, ki jih podeljuje ZPS.
Ponovno bo mogoče oddati vloge za nazive po prenovi Pravilnika o podeljevanju nazivov v ZPS in oblikovanju Poslovnika komisije za nazive. Predvidevamo, da bomo s prenovo pravilnika in oblikovanjem poslovnika zaključili do konca septembra 2016.
Članom se opravičujemo za morebitne nevšečnosti in prosimo za razumevanje.

Bregantovi dnevi 2016

13.10. - 16.10.2016, Grand hotel Bernardin


 Čas in trenutek sta tako véliki témi, ki vabita k razmisleku in predelavi, ter vas z njima lepo vabimo, da se nam pridružite na že petnajstih, torej skoraj jubilejnih Bregantovih dnevih. Bienale Bregantovi dnevi, osrednji psihoterapevtski dogodek v slovenskem prostoru, pa poleg svoje tridesetletne zgodovine praznuje tokrat še dve pomembni obletnici: stoletnico rojstva Leva Milčinskega, pionirja slovenske psihiatrije in psihoterapije, ter devetdesetletnico rojstva Leopolda Breganta, kliničnega psihologa, ki je ob spodbudi in podpori profesor Milčinskega prvi zaoral ledino in tako dejansko utrl pot psihoterapiji v slovenskem prostoru.

Tudi zaradi teh obeležij časa vas še topleje povabimo, da skupaj doživimo čim več psihoterapevtsko obarvanih trenutkov!

Več na tej strani.

 

Podpis memoranduma o sodelovanju med Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo in Združenjem psihoterapevtov Slovenije

V petek, 15. januarja 2016 ob 18.30 sta Predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Tomaž Flajs, prof. fran. in angl., ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA  in predsednica Združenja psihoterapevtov Slovenije Milena Srpak, univ.dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka, podpisala memorandum o sodelovanju.

Omenjeni memorandum predvideva sodelovanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Združenja psihoterapevtov Slovenije pri ureditvi področja psihoterapevtske dejavnosti.