Združenje psihoterapevtov Slovenije je naslednica najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je nastala znotraj zdravstva-psihiatrije in od 1968 leta skrbi za razvoj in izobraževanje iz psihoterapije.

Sloni na dediščini svetovnega razvoja začenši od psihoanalitične teorije Sigmunda Freuda do sodobnih teorij.  Med zdravstvene storitve in v pomoč ljudem z različnimi stiskami in duševnimi boleznimi je v Slovenijo, ob obilni podpori takratne uradne psihiatrije in sodobno orientiranih vidnih posameznikov-psihiatrov,  prinesel prof. Leopold Bregant, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, psihoterapevt in jurist.

V svojih vrstah združuje zdravnike (večinoma specialiste psihiatre), psihologe (večinoma specialiste klinične psihologije), druge visokoizobražene kadre zaposlene znotraj zdravstva (pedagoge, socialne delavce ipd.) in druge strokovnjake iz področja družbenih ved, ki delajo z ljudmi in so končali ali so v procesu izobraževanja in pridobivanja naziva psihoterapevt.

Skupen nam je interes po kakovostnem delu in nenehnem izobraževanju, ki je v skladu z evropskimi standardi.

Oddaja poslovnega prostora v urni najem

Več informacij tukaj.

16. Bregantovi dnevi

Prijazno vas vabimo na 16. srečanje psihoterapevtov Bregantovi dnevi, na katerih bomo svečano obeležili 50 - letnico ustanovitve Psihoterapevtske sekcije slovenskega zdravniškega društva, ki je bila predhodnica Združenja psihoterapevtov Slovenije.
Tema letošnjega srečanja je "Nevtralnost".  Srečanje je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoteno z 22 kreditnimi točkami.
Več informacij tukaj.

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM ZPS

Obveščamo vas, da so po volilni skupščini 20. 4. 2018 pričeli z delovanjem s polnimi pooblastili vsi organi ZPS. Tako ponovno sprejemamo vloge za vse nazive (psihoterapevt, učni analitik in supervizor), ki jih podeljuje ZPS.

Podpis memoranduma o sodelovanju med Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo in Združenjem psihoterapevtov Slovenije

V petek, 15. januarja 2016 ob 18.30 sta Predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Tomaž Flajs, prof. fran. in angl., ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA  in predsednica Združenja psihoterapevtov Slovenije Milena Srpak, univ.dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka, podpisala memorandum o sodelovanju.

Omenjeni memorandum predvideva sodelovanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Združenja psihoterapevtov Slovenije pri ureditvi področja psihoterapevtske dejavnosti.