Združenje psihoterapevtov Slovenije je naslednica najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je nastala znotraj zdravstva-psihiatrije in od 1968 leta skrbi za razvoj in izobraževanje iz psihoterapije.

Sloni na dediščini svetovnega razvoja začenši od psihoanalitične teorije Sigmunda Freuda do sodobnih teorij.  Med zdravstvene storitve in v pomoč ljudem z različnimi stiskami in duševnimi boleznimi je v Slovenijo, ob obilni podpori takratne uradne psihiatrije in sodobno orientiranih vidnih posameznikov-psihiatrov,  prinesel prof. Leopold Bregant, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, psihoterapevt in jurist.

V svojih vrstah združuje zdravnike (večinoma specialiste psihiatre), psihologe (večinoma specialiste klinične psihologije), druge visokoizobražene kadre zaposlene znotraj zdravstva (pedagoge, socialne delavce ipd.) in druge strokovnjake iz področja družbenih ved, ki delajo z ljudmi in so končali ali so v procesu izobraževanja in pridobivanja naziva psihoterapevt.

Skupen nam je interes po kakovostnem delu in nenehnem izobraževanju, ki je v skladu z evropskimi standardi.

BREGANTOVI DNEVI 2020, tema BLIŽINA

Obrazec za namenitev dela dohodnine

Oddaja poslovnega prostora v urni najem

Več informacij tukaj.

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM ZPS

Obveščamo vas, da so po volilni skupščini 20. 4. 2018 pričeli z delovanjem s polnimi pooblastili vsi organi ZPS. Tako ponovno sprejemamo vloge za vse nazive (psihoterapevt, učni analitik in supervizor), ki jih podeljuje ZPS.