Združenje psihoterapevtov Slovenije je naslednica najstarejše organizacije v Sloveniji, ki je nastala znotraj zdravstva-psihiatrije in od 1968 leta skrbi za razvoj in izobraževanje iz psihoterapije.

Sloni na dediščini svetovnega razvoja začenši od psihoanalitične teorije Sigmunda Freuda do sodobnih teorij.  Med zdravstvene storitve in v pomoč ljudem z različnimi stiskami in duševnimi boleznimi je v Slovenijo, ob obilni podpori takratne uradne psihiatrije in sodobno orientiranih vidnih posameznikov-psihiatrov,  prinesel prof. Leopold Bregant, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, psihoterapevt in jurist.

V svojih vrstah združuje zdravnike (večinoma specialiste psihiatre), psihologe (večinoma specialiste klinične psihologije), druge visokoizobražene kadre zaposlene znotraj zdravstva (pedagoge, socialne delavce ipd.) in druge strokovnjake iz področja družbenih ved, ki delajo z ljudmi in so končali ali so v procesu izobraževanja in pridobivanja naziva psihoterapevt.

Skupen nam je interes po kakovostnem delu in nenehnem izobraževanju, ki je v skladu z evropskimi standardi.

RADENCI 2017
13. in 14. oktobra 2017 v hotelu Radin, Radenci

Več informacij na tej strani

DOPOLNJUJOČE PSIHOTERAPEVTSKE TEHNIKE

Če je psihoterapija način zdravljenja psihičnih, čustvenih stisk posameznika s pomočjo pogovora, ki poteka v dobrem terapevtskem odnosu med terapevtom in klientom, pa bodo tema letošnjih Radencev tehnike, ki smo jih poimenovali »dopolnjujoče psihoterapevtske tehnike«. Govorili bomo o tehnikah, pri katerih so v ospredju drugi načini izražanja, npr. likovno izražanje, glasba, gibanje ipd. Če jih izvaja ustrezno izobražen psihoterapevt, so te tehnike lahko pomemben del zdravljenja, saj nam nudijo možnost vpogleda v notranje doživljanje posameznika in posamezniku omogočijo stik z lastnimi čustvi. Zlasti pri ljudeh, ki težko verbalizirajo svoje stiske ali čustva, ali pa v določenih fazah terapije so nam te tehnike v procesu zdravljenja v veliko pomoč.

Na letošnjem srečanju bosta predstavljeni muzikoterapija, kjer je kot način izražanja uporabljena glasba, in likovna terapija, pri kateri je osnovno »orodje« likovno ustvarjanje. Predstavljena bo tudi psihodrama, pri kateri se preko igranja vlog in situacij posameznik sooča s svojimi stiskami, čustvi, jih prepoznava in pogosto preko igre lažje izrazi kot z besedo. Spoznali bomo še izrazno gibalno terapijo, pri kateri se izražamo skozi gibanje, in hipnoterapijo, ki omogoča, da se s svojimi čustvi soočimo v stiku z veličastno živaljo, konjem.

Spoznali bomo »social dreaming«, pri nas dokaj neznano tehniko, ki poteka v skupini oziroma »matriksu«. Posamezniki podelijo svoje sanje s skupino, ki na sanje asociira, pri čemer je fokus na sanjah in ne na posamezniku, ki je sanjal.

Predstavljena bo tudi v zadnjem času vse bolj popularna čuječnost, ki nas uči, da usmerjamo pozornost na trenutno izkušnjo, zavedanje svojih misli, čustev in telesnih občutkov, ne da bi se poskušali doživljanju izogniti ali ga spreminjati.

Naše letošnje srečanje v Radencih bo popotovanje skozi različne »dopolnjujoče psihoterapevtske tehnike«; dalo nam bo vpogled v različne načine izražanja stisk in čustev in pokazalo vso širino in bogastvo v razumevanju človeškega čustvovanja.

Zato vas vabimo, da se nam na našem raziskovanju pridružite.
Irma Kuhar

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM ZPS

V skladu s sklepom izredne skupne seje SS in UO dne 24.6.2016, vas obveščamo, da se ustavlja prejem vlog za podeljevanje VSEH nazivov – psihoterapevt, supervizor, učni terapevt, ki jih podeljuje ZPS.
Ponovno bo mogoče oddati vloge za nazive po prenovi Pravilnika o podeljevanju nazivov v ZPS in oblikovanju Poslovnika komisije za nazive. Predvidevamo, da bomo s prenovo pravilnika in oblikovanjem poslovnika zaključili do konca septembra 2016.
Članom se opravičujemo za morebitne nevšečnosti in prosimo za razumevanje.

Podpis memoranduma o sodelovanju med Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo in Združenjem psihoterapevtov Slovenije

V petek, 15. januarja 2016 ob 18.30 sta Predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Tomaž Flajs, prof. fran. in angl., ECP, dipl. GPTI, cert. GATLA  in predsednica Združenja psihoterapevtov Slovenije Milena Srpak, univ.dipl. psih., spec. klin. psih., psihoterapevtka, podpisala memorandum o sodelovanju.

Omenjeni memorandum predvideva sodelovanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Združenja psihoterapevtov Slovenije pri ureditvi področja psihoterapevtske dejavnosti.